Forsiden - KirkenUpdate 2020 -
Missionsselskaber - og en verden præget kriser

Ved redaktionen

Adskillige af missionselskaberne er engageret i ekstra hjælpearbejde som følge af Covid19s hærgen - særlige indsatser, eller de erfarer at det, de plejer at gørebliver vanskeligere.

Nogle er også engageret - som altid i vold og undertrykkelse - også i at forholde sig til den racisme, som stikker sit fjæs frem. Eller i at det kristne fællesskab ikke bare kan være distanceret næstekærlighed

På Dansk Missionsråds hjemmeside kan man se medlemsorganisationernes linkadresser.

Redaktøren har været et kig forbi de fleste - og præsentere hvordan den aktuelle situation præger deres hjemmesider/arbejde

NB. Det er kun et udvalg! Klik på billedet fører direkte til missionsselskabet

Wycliffe:
Det kan være værd at huske at der er anden sygdom end Corona!

Carsten Skovgaard-Holm peger på, hvad der ikke må gå tabt i alle tiltagene