Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalender: 21-10-2020: Lausanne Conference: Dynamic Gospel - New Europe -
Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst

- Kina
04-06-2020 - Købe nhavn: From Copenhell to Copenheaven - Danmark
03-06-2020 - Uyghurer - især muslimer, men.. - Kina
03-06-2020 - Overfor Covid19 hersker religionslighed - Nigeria
03-06-2020 - Helgenk&ari ng;ring på vej af offer for coronavirus - i 1890 - Vatikanet
02-06-2020 - Trump foran St. Johns med bibel - præsterne protesterer - USA
02-06-2020 - Præsi denten trækker kirken ind i en kulturkamp - USA
02-06-2020 - Med bibelen i hånd - bespottelse! - USA
01-06-2020 - Uroligheder: Satte ild på St. Johns Church i Washington - USA
01-06-2020 - Minnesota-m egakirkes reaktion på drabet på George Floyd - USA
01-06-2020 - Fattigdommens pandemi - Vatikanet
24-05-2020 - Over 100 lokalesmittetilfælde af corona efter gudstjeneste - Tyskland
23-05-2020 - Florida - drive-in nødfødvareuddeling - USA
13-05-2020 - Kirker contra stat - USA
12-05-2020 - Diskussion om koronarestriktion og messefejring - USA
11-05-2020 - Israel vil lukke kristen tv-kanal pga "proselytering" - Israel
22-04-2020 - Morderisk angreb på helsearbejdere - Myanmar
22-04-2020 - Earth Day - 50 fejret interreligiøst online - Globalt
21-04-2020 - Voldsom eskalering i forfølgelse i Indien - Indien
21-04-2020 - Hold afstand! - til "verden" - Globalt
20-04-2020 - Underholdni ngskirken leder direkte til helvede - USA
20-04-2020 - Påske fejring nedtonet både i Jerusalem og Ægypten - Mellemøsten
20-04-2020 - Mindes ofrene for terrorangrebet påskedag for et år siden - Vatikanet
20-04-2020 - Konference afholdt: Retfærdighed for romaer og sinti -
17-04-2020 - Bog om "Modern Religious Left i USA - USA

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2018


Kommentarer, artikler og introduktioner:

Missionselskaberne netop nu

De fleste af missionsselskaberne bag DMR er engageret i arbejder, somi forskellig grad hele tiden påvirkes af kriserne i verden. Det er ikke altid en fredelig sejlads! Lige nu et vue over et udvalg af selskabernes hjemmesideforsider. Corona og politik trænger sig på! Læs mere.


PÅ JAGT EFTER PAGTENS ARK - OG FRED MELLEM MUSLIMER OG KRISTNE

Link til en præsentation af erindringer af en flittig bidragyder til KirkenUpdate. Omtrent så spændende som Indiana-Jones-udgaven af jagten på pagtens ark er et uddrag fra Mogens Mogensens erindringer, men ikke så lidt lødigere!Ud over ovenstående uddrag er der to andre smagsprøver: "Mølgaards sorte skole" - "Kirketugt i Pella". Enhver der har fulgt Mogens Mogensen forfatterskab til bøger og artikler véd hvor mange og forskelligartede, liflige steder Mogensen har været tildelt. Nu er der altså mulighed for nogle af dem i erindirngens tilbageblik Læs mere.


Theol-P - En ressourceside for Praktisk Teologi

Praktisk teologi er hele feltet: Forkyndelse, anden formidling, undervisning, mission, opbygning af menighed, møde med anden tro. Lejlighedsvis har der her fra KirkenUpdate været henvist til "Teksten denne uge", når der har været et særligt missionsaspekt i ugens tekst. Men der er meget mere at gå på opdagelse i. Under religionsmøde vil ressourcen "Mødet - perspektiver i bibelen" have blivende relevans for KirkenUpdates læsere. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.

Kommentarer, artikler og introduktioner:

Missionselskaberne netop nu

De fleste af missionsselskaberne bag DMR er engageret i arbejder, somi forskellig grad hele tiden p†virkes af kriserne i verden. Det er ikke altid en fredelig sejlads! Lige nu et vue over et udvalg af selskabernes hjemmesideforsider. Corona og politik tr‘nger sig p†! L‘s mere.


P¸ JAGT EFTER PAGTENS ARK - OG FRED MELLEM MUSLIMER OG KRISTNE

Link til en pr‘sentation af erindringer af en flittig bidragyder til KirkenUpdate. Omtrent s† sp‘ndende som Indiana-Jones-udgaven af jagten p† pagtens ark er et uddrag fra Mogens Mogensens erindringer, men ikke s† lidt l›digere!Ud over ovenst†ende uddrag er der to andre smagspr›ver: "M›lgaards sorte skole" - "Kirketugt i Pella". Enhver der har fulgt Mogens Mogensen forfatterskab til b›ger og artikler v‚d hvor mange og forskelligartede, liflige steder Mogensen har v‘ret tildelt. Nu er der alts† mulighed for nogle af dem i erindirngens tilbageblik L‘s mere.


Theol-P - En ressourceside for Praktisk Teologi

Praktisk teologi er hele feltet: Forkyndelse, anden formidling, undervisning, mission, opbygning af menighed, m›de med anden tro. Lejlighedsvis har der her fra KirkenUpdate v‘ret henvist til "Teksten denne uge", n†r der har v‘ret et s‘rligt missionsaspekt i ugens tekst. Men der er meget mere at g† p† opdagelse i. Under religionsm›de vil ressourcen "M›det - perspektiver i bibelen" have blivende relevans for KirkenUpdates l‘sere. L‘s mere.
Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien st†.


Kommentarer, artikler og introduktioner:

Missionselskaberne netop nu

De fleste af missionsselskaberne bag DMR er engageret i arbejder, somi forskellig grad hele tiden p†virkes af kriserne i verden. Det er ikke altid en fredelig sejlads! Lige nu et vue over et udvalg af selskabernes hjemmesideforsider. Corona og politik tr‘nger sig p†! L‘s mere.


P¸ JAGT EFTER PAGTENS ARK - OG FRED MELLEM MUSLIMER OG KRISTNE

Link til en pr‘sentation af erindringer af en flittig bidragyder til KirkenUpdate. Omtrent s† sp‘ndende som Indiana-Jones-udgaven af jagten p† pagtens ark er et uddrag fra Mogens Mogensens erindringer, men ikke s† lidt l›digere!Ud over ovenst†ende uddrag er der to andre smagspr›ver: "M›lgaards sorte skole" - "Kirketugt i Pella". Enhver der har fulgt Mogens Mogensen forfatterskab til b›ger og artikler v‚d hvor mange og forskelligartede, liflige steder Mogensen har v‘ret tildelt. Nu er der alts† mulighed for nogle af dem i erindirngens tilbageblik L‘s mere.


Theol-P - En ressourceside for Praktisk Teologi

Praktisk teologi er hele feltet: Forkyndelse, anden formidling, undervisning, mission, opbygning af menighed, m›de med anden tro. Lejlighedsvis har der her fra KirkenUpdate v‘ret henvist til "Teksten denne uge", n†r der har v‘ret et s‘rligt missionsaspekt i ugens tekst. Men der er meget mere at g† p† opdagelse i. Under religionsm›de vil ressourcen "M›det - perspektiver i bibelen" have blivende relevans for KirkenUpdates l‘sere. L‘s mere.
Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien st†.