Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalenderen opdateres senere - medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst

Link på billede fører til biografiske oplysninger


03-01-2019 - Kristendom er europæisk og amerikansk - Laos
03-01-2019 - I kamp mod næstværste ebola-udbrud - Congo
31-12-2018 - Nytår sprofeter: post-white evangelicalism, metoo-effekter, multireligi - Globalt
28-12-2018 - 2018 - spændt ud mellem sexskandaler og så en biskop Michael Curry - Globalt
27-12-2018 - Åbent brev til USAs kristne fra Syriens - Syrien
26-12-2018 - Koptisk jul - forfølgelsers skygge -med kinesiske plastic-juletræer - Ægypten
26-12-2018 - Den nye ukrainske kirke vil opbløde holdningen til homoseksualitet - Ukraine
20-12-2018 - Den russisk-ortodokse kirke skal signalere Moskva-relationen - Ukraine
19-12-2018 - Biskopper anbefaler at man følger samvittigheden ved præsidentvalget -
18-12-2018 - Ringe optimisme et år efter ny lov om kontrol af religion - Vietnam
14-12-2018 - Døds domme for blasfemi - Pakistan, Islamabad
05-12-2018 - Jul mubarak! -
05-12-2018 - Forfø lgelse af homoseksuelle - kirkelige agendaer bag - Tanzania
29-11-2018 - USA, partierne, troen og klimaet - USA
29-11-2018 - Marathongud stjeneste på 5 uge. Beskytter flygtningefamilie - Holland
28-11-2018 - Præst arresteret for at modarbejde lægelig behandling - Uganda, Kampala
28-11-2018 - Krim: Muslimer og Jehovas vidner står til 10 års fængsel - Rusland
27-11-2018 - Slavebibele n - USA
26-11-2018 - Sig ikke kirken - når det drejer sig om hierakiet - USA
24-11-2018 - Unåede folk - kan vi lære i mødet med dem? I anledning af myrdet missionær - - Se kommentaren
23-11-2018 - Protestanter genstand for forfølgelse, tortur og chikane - Uzbekistan
23-11-2018 - Massakre på katedral og flygtningelejr - Den centralafrikanske Republik
23-11-2018 - Igen overfald på koptiske familier i bus på vej fra gudstjeneste -
19-11-2018 - Er religiøsiteten i USA ekseptionel - USA
19-11-2018 - 6 prominente kvinder forlader den katolske kirke i protest - Schweitz
16-11-2018 - Brandene i Paradise har ramt mange kirker - USA
14-11-2018 - Kulturforsk elle i måden at forholde sig til præsteskabs sexmisbrug - USA
14-11-2018 - De vestlige asyltilbud til Asia Bibi problem for kristne - Pakistan, Islamabad

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2018


Kommentarer, artikler og introduktioner:

Norsk Tidsskrift for misjonsvidenskap nr 4

Med en vifte af væsentlige artikler - om korttidsmission fx. Hvad betyder det for mission at mange udsendte er afsted i kortere tid, fra folk på special opgaver til det, som næsten synes at være turisme. - Eller en artikel om "Missional hermeneutik" - udfra Missio Dei-tanken at læse hele bibelen som båret af mission. Der opstilles 5 modeller for hermeneutikken. Eller for de medieinteresserede: "Film og Barmhjertighed". Og meget mere. Læs mere.


Religiøs mangfoldighed og religionsmøde

Mogens Mogensen har samlet en del af sin store viden på felterne religiøsmangfoldighed og religionsmøde, herunder om fænomenern koversion og religionsfrihed, i en bog. Det meste har været og er tilgængeligt online, for forfatteren har altid ønsket at dele sin viden med andre. Her kan man se en præsentation,indholdsfortegnelse mm. Bogen vil senere blive anmeldt. Læs mere.


Bibliana nu gratis online magasin

Bibliana er Danmarks eneste populærvidenskabelige tidsskrift om Bibelen skrevet af fagfolk. Det udkommer to gange årligt og udgives af Bibelselskabet. I dag udkommer et nyt nummer, og fremover er tidsskriftet frit tilgængeligt på www.bibliana.dk. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.